Mikrosłuchawka to po prostu nowy sposób dostępu do informacji. Wcześniej były papierowe ściągi.. przyszedł rozwój technologii i…

i uczniowe zaczęli kombinować:)